Biz Kimiz?

Hakkımızda

Harezmi Enstitüsü

Algoritma'nın kelime anlamı ‘Harezmi Yolu’ demektir ve Al Garismo'dan gelir. Guarismo İspanyolca'da Harezmi demektir. ‘Algorithmi’ olarak Latinceye girmiştir. Portekizce'de ‘Harezmi’ ‘Garismo’ olarak ifade edilir. Peki biz, ilk defa, birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla, bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözen, kural ve yöntemlerini tespit eden, Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koyan, kendisinden önceki cebire ait konuları, yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştiren, Al-Harezmi’dir. Harezmi Enstitüsü, Bilim, Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliği geliştirmek için ASAM-Avrasya Bir Vakfı tarafından kurulmuştur.

EĞİTİM

Eğitim Planımız

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliği konularında eğitimler verilecektir. Ülkemizde eğitimin her alanında olduğu gibi girişimcilik eğitimleri alanında da eksiklikler söz konusudur. Hazırlanacak bir program dahilinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon alanlarında online girişimcilik eğitimleri enstitü bünyesinde verilecektir. Yine Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliği konularında seminerler düzenlenecektir. Enstitü bünyesinde verilecek eğitimlere destek amacıyla takvim dahilinde bölgesel olarak yürütülecek eğitim toplantıları ve çevrimiçi uzaktan sürekli eğitimler düzenlenecektir.

ARAŞTIRMA

İnovasyon Çağı

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliği konularında Arama Konferansları düzenlenecektir. Bu sayede toplumsal bilincin hem yükseltilmesi sağlanacak, hem de erken aşama fikir, proje, buluş ve girişimler tespit edilerek desteklenmek üzere enstitü bünyesine alınacaktır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliği konularında Akademik Araştırmalar yapılacaktır. Akademik düzeyde çalışmalar yapılarak ülkemizde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon alanlarında farkındalık artırılacaktır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliğinin geliştirilmesi konularında gerekli mevzuat çalışmalarının yapılarak lobi faaliyetlerinin yürütülmesi, mevcut mevzuatın incelenmesi, geliştirilmesi ve girişimciliği kolaylaştıran yeni mevzuat önerilerin ilgili kurumlara iletilmesi sağlanacaktır.

GİRİŞİMCİLİK

Ekosistemin Yeniden Dizaynı

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimcilerine destek amaçlı ödüllü fikir yarışmaları düzenlenecektir. İnternet ortamında düzenlenecek online ödüllü fikir yarışmaları ile Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konularında fikirlerin girişeme dönüşmesi için gençlere fırsatlar verilecektir. Ayrıca Girişimcilik ile ilgili sürekli bir eğitim planı uygulanacaktır.

HAREZMİ FONU

Kitle Fonlaması

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimcilerine destek amaçlı Girişim Sermayesi Fonları Kurulacak ve Kitle Fonlaması sayesinde fikir, proje, girişim ve inovasyonun kitleler tarafından fonlanması sağlanacaktır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Projelerinin ve Girişimciliğin en büyük sorunu olan erken aşama finansman temini adına Harezmi Girişim Sermayesi Fonu oluşturulacaktır. Kitlelerin bu proje ve girişimleri destekleyebilecekleri bir Kitle Fonlaması Platformu üzerinden destekler sağlanacaktır.

YAYINLAR

Sürekli Yayınlar

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliği konularında aylık dijital dergi çıkarılacaktır. Algoritma adında araştırma, eğitim yazıları ve makalelerin bulunacağı aylık bir dijital dergi ile toplamda elde edilmek istenen sonuç için katkı sağlanacaktır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Girişimciliği konularında günlük dijital bir gazete yayınlanacaktır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu onlarca sosyal medya hesapları açılacak, farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı post paylaşımları yapılacaktır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu TV programları hazırlanacak, farkındalık ve bilinç oluşturulması medya gücü aktive edilecektir.

HEDEFİMİZ

Bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin ülkemizde ve dünyada hakettiği desteği bulabilmesi, gerekli akademik çalışmaların yapılabilmesi ve genç neslin bilim temelli yetişmesinin sağlanması amacıyla;
En kısa zamanda, Harezmi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için bir Vakıf Kurulacaktır.